The Coin Snap

The Coin Snap, ảo thuật biến mất xu

The Coin Snap Bạn cầm đồng xu (tay phải) bỏ vào lòng bàn tay trái rồi nắm bàn tay trái lại, khi mở bản tay ra đồng xu biến mất. Bạn lại tiến hành nắm bàn tay trái lại đến khi mở ra đồng xu lại xuất hiện trở lại ở giữa lòng bàn tay. [...]